Bestyrelse


Formand: Karina Hjort
Dako A/S
Produktionsvej 42,2600 Glostrup
Tlf. 44859500
karina.hjort@dako.com
CV

Sara Rørvig

Næstformand: Sara Rørvig
Patologiafdelingen, afsnit 5442
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 KBH Ø
tlf. 42606226
sara-roervig@hotmail.com
CV

Kasserer: Marianne Pedersen
Patologiafdelingen, Sj. Universitetshospital
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Tlf.47325921
mper@regionsjaelland.dk
CV

Bestyrelsesmedlem:
Tove Kirkegaard Clausen
Kirurgisk Afdeling, Forskningsenheden
Sj. Universitetshospital
Lykkebækvej 1, 4600 Køge
Tlf. 47 32 15 01
tokc@regiosjaelland.dk
CV 

Marianne Rasmussen
Bioteamleder, team I
Patologiafdelingen, afsnit 5442
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
Tlf. 35458890
marianne.rasmussen.04@regionh.dk
CV

Bestyrelsesmedlem Rikke Sørensen