DSCH

Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi

OM DSCH

Formålet med Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi (DSCH) er at fremme et tværfagligt samarbejde mellem personer med biologisk/diagnostisk baggrund.

Dette inkluderer at øge kendskabet til reagenser og metoder inden for cyto- og histokemi, sprede viden om resultater
opnået ved disse metoder samt integrere disse resultater i det kliniske diagnostiske arbejde og patientbehandlingen.

NYHEDER

Kære medlem af DSCH DSCH er snart klar med nyt og spændende møde. Vi arbejder i øjeblikket på at færdiggøre et møde til efteråret vedr. Behandling af patienter med pancreas…