AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Udvalg af DSCHs møder og kurser siden foreningens oprettelse

2024

· NSCLC Early and Late Stage with Focus on Predictive Biomarkers – Februar 2024

· Twenty-five years with HER2 targeted therapy – September 2023

2023

· Digital Pathology  – Maj 2023

2022

· Companion Diagnostics, Pharmacotherapy and Personalized Medicine –  September 2022 

· Hepatocellulært karcinom (HCC) – udredning og behandling  d. 8. juni 2022

2019

· Arvelige bryst- og tarmkræft d. 11 november 2019

· DSCH Immunterapi 14. marts 2019

2018

· Nyretranspalntationer møde d. 28. november 2018 

· Kolorektal kræft møde 22. marts 2018

2017

· Hjerne tumorer 29 nov 2017

· Lungemøde 3 maj 2017

· Epigenetic changes in Cancer 25 jan 2017

2016

· Jubilæumsmøde HPV maj 2016

2015

· Genprofileringsmøde DSCH – 19. maj 2015

· Prostata cancer møde 27. januar 2015

2014

· Targeteret behandling indenfor lunge cancer – patologien møder onkologien –   Lungemøde 2014

2013

· HER-receptors-in-cancer-DSCH

2012

· Maligne melanomer april 2012

· Biomarkørers betydning i kliniske studier

2011

· Molecular technology nov 2011

· Best Laboratory Practice and Standardization of IHC

· Sentinel Node procedurer

2010

· Colon cancer

2009

· Biobanker – en ressource for fremtiden

· Metastaser 2009

2008

· Mammacarcinom

· Computer

2007

· Stamceller

· Bioimaging

2006

· Molekylær biologiske teknikker

· DSCH og NordiQC fælles møde om Quality

2005

· Angiogenese

2004

· Tranlokation markers

· GIST (gastrointestinal stromal tumor), CML (kronisk myeloid leukæmi) og imatinib (Glivec®): Definitioner, diagnoser og behandling

· Immunohistochemistry

2003

· HPV p16

· Molekylærbiologi og molekylærbiologiske teknikker 

· mammacancer

2002

· DNA analysis med flow- og imagecytometry fællesmøde med DSFCM – Bioanalytikeruddannelsen

2001

· Konfokal mikroskopi

· Gene Display Systems

· Genteknologiens anden fase: Nye teknikker – nye tænkemåder

2000

· Kvalitetssikring ved IHC – fællesmøde med DSP og DSPAC

· Kursus i PCR Teknik

· Immunohistochemical quality assurance and standardization

· The role of telomeres and telomerase in cancer aging

1999

· Immunhistokemisk visualisering af receptorer

· Nye teknikker ved diagnostisk cervix cytology:monolag/tyndtlag præparation og automatiseret screening

Misc:

· prionsygdomme