FORMÅLSPARAGRAF

Formålsparagraf for Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi (DSCH)/ Danish Society of Histochemistry and Cytochemistry. Det er foreningens opgave gennem et tværfagligt samarbejde mellem personer med en biologisk/diagnostisk orienteret baggrund at virke for:

1. Udbredelsen af kendskabet til reagenser og metoder der benyttes ved cyto- og histokemi i videste forstand.

2. Udbredelsen af kendskabet til resultater opnået ved cyto- og histokemiske metoder i forsøg på at være med at optimere processer og procedurer.

3. Integrering af cyto- og histokemiske resultater i diagnostisk arbejde inden for biologien i videste forstand.

4. Vi henvender os til både bioanalytikere og akademikere, og det er vores formål at der i foreningens bestyrelse sidder repræsentanter fra begge grupper.

5. Foreningen afholder møder fortrinsvis i København men forsøger at planlægge et årligt møde på Fyn eller i Jylland.