MEDLEMSSKAB & KONTINGENT

Medlemsskab

Klik på nedestående link:

https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=workflow.view&action=externalunit.requestmembership&oid=344&mode=register

Medlemsoplysninger – du kan selv opdatere dine oplysninger.

Registrering og ajourføring af oplysninger relateret til medlemskabet af DSCH styres af Lægeforeningen. Som noget nyt, er det nu muligt for det enkelte medlem at se hvad der er registreret om en og rette i oplysningerne. Det sker på Lægeforeningens hjemmesiden https://www.laeger.dk under ”Min side”. For at få adgang til siden (når man ikke er læge), skal man logge ind med sit DSCH medlemsnummer og en personlig adgangskode. Medlemsnummeret kan findes på kontingentopkrævningen uanset om man betaler via girokort eller BS. Man kan få en engangsadgangskode ved at ringe til Lægeforeningen på 35448500. Man skal have fat i afdelingen for ”Medlemsservice & Forretningsstøtte”. De er meget behjælpelige. Det er i alles interesse at oplysningerne er korrekte.

Ved indmeldelse efter den 30. juni betales først kontingent i det efterfølgende år.
Ved udmeldelse sker der ingen tilbagemelding af kontingent.

Er man ikke i forvejen medlem af Læge Videnskabeligt Selskab (LVS) indmeldes man automatisk også i dette selskab, når man melder sig ind i DSCH.

 

Kontingent

Taksten for det årlige kontingent er i 2016:

125 kr. for et personligt medlemskab
600 kr. for et firmamedlemskab

Kontingentet opkræves i maj og det er muligt at tilmelde kontingentbetalingen til BS.

Medlemmer med kontingentrestance slettes ved udgangen af kalenderåret. Forinden vil der være sent en rykker.