UDSTILLERE

Retningslinjer for annoncører/udstillere i forbindelse med DSCH arrangementer

Ved DSCH arrangementer er det muligt, for private firmaer, at markedsføre/udstille deres produkter i form af f.eks. placering af brochurer/reklamer i mødelokalet, en stand med produkter. DSCH kan ikke deltage ved opsætning m.m. og markedsføringen sker på firmaets eget ansvar.

Det er en betingelse, at produkterne, der ønskes markedsført, har relationer til mødets emne eller indenfor foreningens formålsparagraf (som kan ses på foreningens hjemmeside).

Tilladelsen kan gives af et bestyrelsesmedlem i DSCH og skal ske skriftligt.

Der er forskellige muligheder, hvis et firma ønsker at udstille eller sponsorere et DSCH arrangement.

 

Placering af brochurer/pjecer i mødelokalet eller et tilstødende lokale

1.000 kr.

Stand i mødelokalet eller et tilstødende lokale og placering af brochurer/pjecer

2.500 kr.

Sponsorering af mødelokale og placering af brochurer/pjecer

5.000 kr.

Sponsorering af fortæring og placering af brochurer/pjecer

4.000 kr.

Med venlig hilsen

DSCHs bestyrelse  November 2022