DSCH

Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi​

KALENDER

8 Februar 2024 16:00 - 18:30 NSCLC Early and Late Stage with the Focus on Predictive Biomarkers
21 September 2023 16:00 - 19:30 Twenty-five years with HER2 targeted therapy

OM DSCH

Formålsparagraf for Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi (DSCH)/ Danish Society of Histochemistry and Cytochemistry. Det er foreningens opgave gennem et tværfagligt samarbejde mellem personer med en biologisk/diagnostisk orienteret baggrund at virke for:

1. Udbredelsen af kendskabet til reagenser og metoder der benyttes ved cyto- og histokemi i videste forstand.


2. Udbredelsen af kendskabet til resultater opnået ved cyto- og histokemiske metoder i forsøg på at være med at optimere processer og procedurer.


3. Integrering af cyto- og histokemiske resultater i diagnostisk arbejde inden for biologien i videste forstand.


4. Vi henvender os til både bioanalytikere og akademikere, og det er vores formål at der i foreningens bestyrelse sidder repræsentanter fra begge grupper.


5. Foreningen afholder møder fortrinsvis i København men forsøger at planlægge et årligt møde på Fyn eller i Jylland.

NYHEDER

Nyhedsbrev marts 2024

Kære medlem af DSCH DSCH er snart klar med nyt og spændende møde. Vi arbejder i øjeblikket på at færdiggøre et møde til efteråret vedr. Behandling af patienter med pancreas cancer. Indkaldelse til DSCHs årlige generalforsamling onsdag den 10. april

MERE