KONTINGENT

Taksten for det årlige kontingent er i 2016:

125 kr. for et personligt medlemskab
600 kr. for et firmamedlemskab

Kontingentet opkræves i maj og det er muligt at tilmelde kontingentbetalingen til BS.

Medlemmer med kontingentrestance slettes ved udgangen af kalenderåret. Forinden vil der være sent en rykker.